top of page
fe76d127-94f7-4933-9234-b7bfeed16a14.png

Sentrum Brannstasjon

Sentrum brannstasjon skal ligge helt vest i Bjørvika, og den skal stå klar i 2023. Bravas Engineering AS ble valgt som totalunderentreprenør på dette prosjekt, og er både utførende og prosjekterende med ansvar for alt av rørleggerarbeid herunder sanitær, sprinkler, fjernkjøling og varme.

Sentrum Brannstasjon: Project
Sentrum Brannstasjon dagtid
Sentrum Brannstasjon kveldstid
Sentrum Brannstasjon
Sentrum Brannstasjon: Portefølje
bottom of page