fe76d127-94f7-4933-9234-b7bfeed16a14.png

Sentrum Brannstasjon

Sentrum brannstasjon skal ligge helt vest i Bjørvika, og den skal stå klar i 2023. Bravas Engineering AS ble valgt som totalunderentreprenør på dette prosjekt, og er både utførende og prosjekterende med ansvar for alt av rørleggerarbeid herunder sanitær, sprinkler, fjernkjøling og varme.

 
Sentrum Brannstasjon dagtid
Sentrum Brannstasjon kveldstid
Sentrum Brannstasjon