top of page
Brainstorming over paper_edited.jpg

Prosjekter

Et utvalg av våre prosjekter

Prosjekter: Projects

Neselva Hageby, Fase 1

Bravas Engineering AS ble valgt som totalunderentreprenør på dette prosjektet som startet 2019 på Neselva Hageby i Asker. Vi var både utførende og prosjekterende og hadde ansvar for alt av rørleggerarbeid i 123 nye leiligheter, herav 7 boligblokker, inklusivt garasjeanlegg og boder. Vi arbeider nå på byggetrinn 2 (fase2) som består av ytterligere 94 leiligheter.

Neselva Hageby.JPG
Elvebredden Park.jpg

Elvebredden Park

Bravas Engineering AS var totalunderentreprenør på dette leilighetsprosjektet i Lierbyen som startet i 2019. Vi var både utførende og prosjekterende, og hadde ansvar for alt av rørleggerarbeid i 63 nye leiligheter. Dette i tillegg til garasjeanlegg og boder.

Toppåsen Skole

På vegne av Undervisningsbygg fikk vi ansvaret for alt av rørarbeid til Toppåsens Skole nye Administrasjonsbygg. Dette innebar alt av rørarbeid, herunder nytt sanitær-, varme-, sprinkel og kjøleanlegg. Skolen var i drift under arbeidet som satte strenge krav til spørsmål knyttet opp mot helse, miljø og sikkerhet.

Toppåsen Skole.jpg
Domus Medica.jpg

Domus Medica

På oppdrag for Universitetet i Oslo fikk vi ansvaret for ombygging av laboratorier tilknyttet Domus Medica sitt forskningsbygg. Vi hadde også ansvaret for utskiftning og rør rehabilitering av resten av bygget.

Oppsal Arena

På oppdrag fra WK Entreprenør og Oslo Kommune fikk vi ansvaret for all rør rehabilitering tilknyttet idrettsanlegget Oppsal Arena. Arbeidet besto av all rørarbeider tilknyttet sanitær og varme med nytt dusjanlegg og teknisk rom.

Oppsal Arena.jpg
Grunerhallen.jpg

Grünerhallen

På vegne av Håndverkskompagniet AS og Oslo Kommune ble vi valgt til totalunderentreprenør, både utførende og prosjekterende på Grünerhallen flerbrukshall ved Dælenga. Dette innebar komplette rørarbeider, utskifting av isbanedekke, samt nye tekniske anlegg og generelle ombyggingsarbeider i hallen.

Øvre Vollgate 15

Bravas Engineering var på dette prosjekt, tilknyttet Bokhandlerens hus (Øvre Vollgate 15) totalunderentreprenør, med både det utførende og prosjekterende ansvaret. Arbeidet besto av rehabilitering og ombygging med nytt sanitær-, varme-, sprinkel- og kjøleanlegg, inklusiv PE-sveising.

Øvre Vollgate 15.jpg
Malerhaugveien 28.jpg

Malerhaugveien 28

Bravas Engineering AS ble valgt som totalunderentreprenør på dette prosjekt, og var både utførende og prosjekterende med ansvar for alt av rørleggerarbeid i 79 nye leiligheter, inklusiv 16 sekundære kabiner, i tillegg til barnehage og garasjeanlegg.

Sentrum Brannstasjon

Sentrum brannstasjon skal ligge helt vest i Bjørvika, og den skal stå klar i 2023. Bravas Engineering AS ble valgt som totalunderentreprenør på dette prosjekt, og er både utførende og prosjekterende med ansvar for alt av rørleggerarbeid herunder sanitær, sprinkler, fjernkjøling og varme.

fe76d127-94f7-4933-9234-b7bfeed16a14.png
Rosenholm.pdf.jpg

Rosenholm Bussanlegg

På Rosenholm skal eksisterende bussanlegg klargjøres for håndtering av større busser (leddbusser), samt ladeløsninger for elektrisk bussdrift. I dag er det et biogassanlegg og et hydrogenanlegg på området. Vi ble valgt som utførende totalunderentreprenør på rørsiden med ansvar for rehabilitering og ombygging med nytt sanitær-, varme- og kjøleanlegg, samt nytt tilbygg (vaskehall).

Klemetsrud Sorteringsanlegg

På oppdrag fra Oslo Kommune ble vi valgt som totalunderentreprenør til Klemetsrud Sorteringsanlegg som omfattet levering og montering av rør, rørkomponenter, samt ventiler til prosessanlegg. Arbeidet innebar PE-sveising.

klemetsrud_oslo_1280x720.jpg
Drammensveien 288.jpg

Drammensveien 288

På oppdrag fra KPL Eiendom har vi hatt ansvar for all rehabilitering av kontorer, WC & kjøkken i de ulike etasjer. Arbeidet har bestått av levering av sanitær-, varme-, sprinkel- og kjøleanlegg.

Glassmagasinet

For Glassmagasinet har vi gjennomført rehabilitering av 5 & 6 etasje, og levert alt av rørarbeider innen sanitær, varme, sprinkel og kjøling.

Glassmagasinet.jpg
Pålsetunet.jpg

Pålsetunet bo- og servicesenteret

På oppdrag for Lillestrøm Kommune (tidligere Fet Kommune) fikk vi ansvar for å sette opp nytt røropplegg til kjøleanlegg og fancoilere til Pålsetunet bo- & servicesenter på hele 13000 kvm. Dette krevde spesialkompetanse i teknisk rom.

Blindern videregående skole

På oppdrag fra Undervisningsbygg hadde vi ansvar for rehabilitering av klasserom og toaletter. Dette i tillegg til bytte av varmtvannsberedere og radiatorer.

Blindern vg. skole.jpg
Prosjekter: Bilde
bottom of page